AZHAR

al-, Dżami al-Azhar (muzułm. 2)

ośrodek nauki, centrum studiów nad islamem i j. arabskim, szkoła wyższa przy meczecie A. w Kairze; największa placówka nauk. muzułmańskiego Wschodu; nauka trwa 12 lat obejmując stopień podstawowy, średni i wyższy; od 1961 kształci również kobiety i posiada wydziały świeckie.

Reklama

Powiązane hasła:

AL-AZHAR Dżami, NAHDA

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama