Reklama

ZŁOTY PODZIAŁ

złote cięcie

podział odcinka na dwie części, przy czym zachodzi proporcja: cały odcinek ma się tak do większej części, jak część większa do mniejszej; dzięki znajomości z.p. i wyprowadzonego z niego podobieństwa figur geometrycznych, staroż. Grecy uzyskiwali doskonałe harmonijne proporcje swych świątyń; wzorem antyku zasadę z.p. stosowano w budowlach renesansowych, zwł. w kompozycjach fasad pałaców, kościołów (np. wysokość elewacji pałacu Strozzich we Florencji podzielona jest na 3 kondygnacje dokładnie wg zasady z.p., podobne zależności zachodzą pomiędzy wymiarami otworów okiennych i ich obramieniami lub wysokościami gzymsów międzypiętrowych i wysokościami kondygnacji oraz wysokościami gzymsu wieńczącego w stosunku do całej wysokości fasady), w proporcjach wnętrz kościołów i kaplic, proporcjach arkadowych podcieni dziedzińców itp.

Reklama

Powiązane hasła:

EUDOKSOS Z KNIDOS, ZŁOTE CIĘCIE

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama