BERLIŃSKI FESTIWAL FILMOWY

odbywany od 1951 w formie konkursu o nagrodę Złotego Niedźwiedzia, pomyślany jako okno wystawowe kina zachodniego na wschód; początkowo bojkotowany przez państwa tzw. obozu socjalistycznego; z czasem ukształtował wyraźny profil społeczno-polityczny, promujący kino niezależne, zabierające głos w ważnych dla świata sprawach (co zresztą np. 1978 sprawiło, że ZSRR wycofał się z uczestnictwa w festiwalu na znak protestu przeciw projekcji filmu Michela Cimino Łowca jeleni, pokazującego okrucieństwa Vietkongu); wśród laureatów m.in. Bergman, Kurosawa, Polański, Godard, Truffaut, Forman, Kieślowski, Costa-Gavras, Resnais, Demme; znaczną rangę zyskało też towarzyszące BFF Forum Młodego Kina; specyfiką przedsięwzięcia jego otwarty charakter (projekcje filmów konkursowych odbywają się w całym mieście).

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama