ABRAMOWICZ Szalom Jakow

ps. Mendele Mojcher-Sforim (1836-1917)

pisarz żyd. tworzący w j. hebrajskim i w jidysz, twórca językowo-stylistycznych podstaw nowoczesnej lit. hebrajskiej; tworzył w duchu oświecenia żyd. Haskala; autor zbioru artykułów oświatowych i krytycznolit.: Miszpat Szalom, powieści: Don Kiszot Żydowski, Szkapa.

Reklama

Powiązane hasła:

MENDEŁE MOJCHER-SFORIM, MENDELE MOJCHER-SFORIM

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama