ABU NUWAS

(747/762-813/815)

poeta arab. pochodzenia perskiego, zaliczany do tzw. szkoły modernistycznej; wprowadził do poezji arab. nowe formy i treści (gł. poematy bachiczne i erotyczne); jego przygody na dworze kalifa Haruna ar-Raszida są popularnym tematem arab. lit. ludowej, m.in. zbioru baśni Tysiąc i jedna noc.

Reklama

Powiązane hasła:

IRAKU LITERATURA, ARABSKA LITERATURA

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama