Reklama

MAGNELLI

Alberto (1888-1971)

Reklama

malarz włoski, samouk; zaczął malować ok. 1911 pod wpływem florenckich futurystów (Chłop na wozie); po pobycie w Paryżu, gdzie zetknął się z kubistami (przyjaźń z P. Picassem, H. Matissem, F. Légerem), od 1915 tworzył kompozycje abstrakcyjne (Malarstwo); w niektórych pracach widoczny jest wpływ sztuki metafizycznej G. de Chirico; 1933 ponownie wyjechał (już na stałe) do Paryża, dołączył do grupy Abstraction-Création, tworzył bezprzedmiotowe kompozycje o zgeometryzowanych formach i nasyconym kolorycie (Krąg oceanu).

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama