Reklama

ŽARNOV

Andrej, właśc. František Šubik (1903-82)

poeta słowacki, z zawodu lekarz; 1943 w międzynar. komisji lekarskiej w Katyniu, która wskazała czas masowego mordu polskich oficerów na III-IV 1940; po 1945 więziony, od 1952 na emigracji w Austrii, Włoszech, USA; wiersze patriotyczne (Stráž pri Morave, Štít), liryki refleksyjne; 1936 wydał antologię U pol'ských básnikov z przekładami polskich poetów od A. Mickiewicza po współczesnych; tłumacz Nie-Boskiej komedii Z. Krasińskiego, Hymnów J. Kasprowicza, poezji K. Wojtyły, literatury klasycznej.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama