Reklama

WIETNAMU SZTUKA

Reklama

pozostawała pod stałym wpływem sztuki chińskiej i indyjskiej, związana też była w różnych okresach hist. ze sztuką Laosu, Kambodży i Jawy; IV w. p.n.e.-II w. n.e. (epoka brązu) w płn. Wietnamie rozwinęła się kultura Dongson, znaleziono liczne wyroby brązowe, zdobione motywami geometrycznymi (zapewne o magiczno-symbolicznym znaczeniu), np. przybory domowe, broń, przedmioty rytualne, m.in. lampa z postacią klęczącego mężczyzny, przykłady ceramiki, ozdoby z kości i szkła; do charakterystycznych wytworów tej kultury należą rytualne bębny z brązu (bęben z Ngok-lu). I-X w. tereny Wietnamu były podporządkowane kulturze chińskiej; zachowały się chiń. groby z przedmiotami artyst., m.in. w Nghi Ve, Winh Yen, Bac Ninh, Lim. Od ok. VII w. w środk. Wietnamie rozwijała się kultura Czamów; wznoszono świątynie ceglane typu kalan w formie wysmukłych wież, z pilastrami, o uskokowych zwieńczeniach, bogato zdobionych miniaturowymi replikami świątyń, sterczynami, płaskorzeźbami o motywach figuralnych i ornamentalnych (świątynia Bhadreśwary w Mi Son, X w., świątynie w Binh Dinh i Phan Rang, XIV w.). Buddyjskim ośrodkiem było Dong Duong, zachowały się tam resztki stupy z IX w. oraz posągi Buddy. Wybitnym dziełem rzeźbiarskim są reliefy, które zdobiły budowle w Tra Kie (X w.). Drewniane budownictwo sakralne, pozostające pod wpływem chińskim, reprezentują świątynie buddyjskie, np. w Hanoi: świątynia Na Jednej Kolumnie (Dien Bo, 1049), świątynia Dwóch Sióstr Czyng na Jeziorze Zwróconego Miecza, konfucjańska świątynia Literatury (1070); wykształcone w średniowieczu typy świątyń utrzymały się do XIX w. Architekturę świecką reprezentują pałace król. w Hue (1. połowa XIX w.). Rozwijało się malarstwo ścienne ornamentalne, akwarelowe na jedwabiu oraz iluminacja rękopisów; tworzono artyst. wyroby z laki. W XX w., zwł. po 1945, zaznaczył się rozwój budownictwa, rozwija się malarstwo olejne, rzeźba (w kości, lace, glinie), grafika artyst. i użytkowa, rzemiosło artyst. (m.in. wyrób przedmiotów zdobionych laką oraz wyplatanych: koszyki, maty itp.).

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama