Reklama

CHWISTEK Leon

(1884-1944)

Reklama

matematyk, filozof, malarz i teoretyk sztuki; prof. logiki Uniw. Jana Kazimierza we Lwowie; w czasie I woj. świat. w Legionach, podczas II - w Związku Patriotów Polskich. Jako malarz od 1917 był jednym z najaktywniejszych polskich formistów (udział w I wystawie formistów, współzał. grupy Formiści, red. pisma "Formiści"); w tym duchu tworzył kompozycje figuralne, portrety, akty, pejzaże i widoki fantastycznych miast (Łódka, Salamandry, Miasto, Projekt hotelu w Zakopanem), obrazy o precyzyjnie przemyślanej kompozycji i silnie zgeometryzowanych formach; 1922 sformułował swą matematyczno-malarską teorię zw. strefizmem, wg której należy "dzielić pola widzenia według jakości kształtów, barw, tempa wydarzeń"; zgodnie z jej założeniami malował obrazy, w których strefy pokrewnych kształtów i kolorów nakładają się i przechodzą jedna w drugą (kilka wersji Szermierki); w latach 20. i 30. tworzył też prace inspirowane twórczością dziecięcą i prymitywistów (Pochód, Sprzedawca zabawek); liczne rozprawy teoretyczne o sztuce, m.in. Wielość rzeczywistości w sztuce, Zagadnienia kultury duchowej w Polsce. Jako filozof stworzył koncepcję "wielości rzeczywistości". Wychodząc od tezy o niesprzeczności realizmu i fenomenalizmu Ch. wyróżnił cztery rzeczywistości: 1. rzeczywistość naszego otoczenia (inaczej rzeczy); 2. rzeczywistość wrażeniową; 3. rzeczywistość wyobrażeniową i 4. rzeczywistość opisywaną przez nauki ścisłe. Przenosząc swoją ontologię na estetykę Ch. twierdził, że różnice pomiędzy typami malarstwa odpowiadają różnicom między typami rzeczywistości ("wielość rzeczywistości w sztuce").

Powiązane hasła:

POLSKA. SZTUKA. OKRES MIĘDZYWOJENNY, PLURALIZM, , , FORMIŚCI, WITKIEWICZ

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama