Reklama

DUDA-GRACZ Jerzy

(1941-2004)

Reklama

malarz, rysownik i grafik; studiował w krakowskiej ASP (filia w Katowicach); szybko wypracował swój niepowtarzalny styl, inspirowany formą malarską P. Bruegla. Posługiwał się groteską i deformacją dla wyrażenia własnej wizji świata, eksponował niedoskonałości ciała, spracowane ręce, opuchnięte nogi. Znakomity kolorysta, stosował różne techniki malarskie (malował najchętniej na płycie pilśniowej), graficzne i rysunkowe; do 1982 ukazywał polskie społeczeństwo z wszystkimi jego wadami, przedstawiał wizję zagrożenia świata, piętnował absurd i negatywne zjawiska socjologiczne i polityczne, wady socjalizmu (Kochankowie, Jeźdźcy Apokalipsy, Raj, Wieża Babel 2); po 1982 cykl obrazów abstrakcyjno-historycznych oraz obrazy "prowincjonalno-gminne", w których wracał do dzieciństwa, przedstawiał jurajskie pejzaże (Godzina zardzewiałego roweru, Bezpowrotne umieranie byłej Pani Gospodyni ze wsi Kamion, Kamion nad Wartą), wizje religijne (cykl 18 obrazów Męki Pańskiej umieszczony w klasztorze jasnogórskim, zatytułowany Golgota jasnogórska); w latach 1999-2003 zrealizował wielki cykl 270 obrazów będących malarską interpretacją dzieł Chopina (m.in. Etiudy, Preludia, Pieśni); łącznie autor ok. 3 tys. prac, miał 170 wystaw indywidualnych; zajmował się też scenografią (m.in. opery Carmen, Don Giovanni, Kaligula).

Powiązane hasła:

POLSKA. SZTUKA. SZTUKA PO 1945,

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama