Reklama

B-A-C-H

temat muz. złożony z dźwięków odpowiadających literom nazwiska J.S. Bacha, wykorzystany przez niego w ostatniej fudze cyklu Kunst der Fuge, a także przez innych kompozytorów, gł. muzyki organowej (R. Schumann, F. Liszt, M. Reger, K. Penderecki).

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama