Reklama

HELLENISTYCZNA KULTURA

kultura hellenizmu, będąca połączeniem kultury greckiej (helleńskiej) z elementami kultury wschodniej.

Reklama

Powiązane hasła:

EKLEKTYZM, DAGAN, MYKENY, ISTRIA, TERRA SIGILLATA, INDYJSKA SZTUKA, TADŻYCKA SZTUKA, SALOMONA ŚWIĄTYNIA, SYRYJSKA SZTUKA, EROS (AMOR) I PSYCHE

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama