Reklama

DELIUS Frederick

(186-1934)

kompozytor angielski; podczas pobytu na Florydzie, gdzie hodował pomarańcze, zetknął się z muzyką murzyńską, a przyjaźń z E. Griegiem zaowocowała zainteresowaniem muzyką skandynawską, a później impresjonizmem; w kręgu tych sprzecznych fascynacji powstały m.in. poemat symfoniczny Hiawatha, opera Koanga i ballada symfoniczna Eventyr.

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama