Reklama

HASSE

Johann Adolf (ok. 1699-1783)

kompozytor niem.; przez 30 lat dyrygent na dworze drezdeńskim Augusta II i Augusta III z tytułem kapelmistrza królewskiego; wiele koncertował w W-wie; jeden z wybitnych przedstawicieli tzw. opery neapolitańskiej; interesował się muzyką pol., o czym świadczą liczne fragmenty w stylu "alla polacca" w jego kompozycjach; blisko 50 oper, intermezza, oratoria, kantaty, msze, koncerty, symfonie i sonaty.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama