ARTYKUŁ

(lit. 1)

tekst publicystyczny publikowany w prasie (często synonim szkicu lit., felietonu, recenzji, reportażu).

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama