AUTOBIOGRAFIA

opis własnego życia lub jego fragmentów; utwór lit., w którym autor relacjonuje swoje przeżycia, poglądy i refleksje; może mieć formę dziennika lit., pamiętników, powieści autobiograficznej, np. Dzienniki powojenne , Pierwszy człowiek .

Reklama

Powiązane hasła:

ŚLIWIAK, KRZYSZTOŃ, ŚWIADEK KORONNY, ORHAN KEMAL, JACKSON, KATALOŃSKA LITERATURA, JOYCE, KELLER, JACOBSEN, ZUCKMAYER

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama