BOHOMOLEC Franciszek

(1720-84)

Reklama

komediopisarz, poeta, publicysta, jezuita, nauczyciel retoryki w kolegiach w Wilnie i Warszawie; red. "Wiadomości Uprzywilejowanych Warszawskich"; uczestnik obiadów czwartkowych; od 1768 współred. , w którym wraz z I. Krasickim pisywał felietony poświęcone obyczajom i moralności; twórca licznych komedii i adaptacji (m.in. Moliera, Goldoniego) dla jezuickich scen szkolnych (komedie konwiktowe); od 1766 twórca repertuaru dla sceny narodowej, m.in.: Małżeństwo z kalendarza, Pan dobry, Czary, zawierających celną krytykę obyczajów sarmackich; także twórca oper pastoralnych, wierszy okolicznościowych (m.in. Kurdesz nad Kurdeszami); inicjator wydania największych dzieł pol. renesansu (J. Kochanowskiego, M.K. Sarbiewskiego) oraz Zbioru dziejopisów polskich - cyklu biograficznego poświęconego kronikarzom i historykom polskim.

Powiązane hasła:

, POLSKA. TEATR. KLASYCYZM, ŚWIERZAWSKI, POLSKA. TEATR. BAROK, KLASYCYZM STANISŁAWOWSKI, POLSKA. LITERATURA. OŚWIECENIE, DROZDOWSKI Jan, OBIADY CZWARTKOWE, , SARMATYZM

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama