Reklama

JAN Z WIŚLICY

(ok. 1485-po 1516)

poeta polsko-łaciński; autor pierwszej w Polsce renesansowej epopei w 3 księgach Bellum Prutenum (Wojna pruska), pisanej pod wpływem Wergiliusza i opiewającej zwycięstwo pod Grunwaldem oraz wielkość Jagiellonów; stanowi ona polemikę wobec zarzutów J. Długosza oraz krytyki tej dynastii formułowanej przez opozycję szlachecką.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama