Reklama

ALBERT WIELKI

Albertus Magnus, właśc. Albert von Bollstädt, święty (ok. 1193-1280)

niemiecki filozof, teolog i przyrodnik, dominikanin, doktor Kościoła; wykładowca teologii w Paryżu, nauczyciel św. Tomasza z Akwinu; 1260-62 biskup diecezji ratyzbońskiej; nie stworzył własnego systemu filoz.; wielki kompilator: uznał za konieczne przyswojenie sobie przez chrześcijan wiedzy przyr. i filoz. niekatolickich myślicieli gr. i arab., otwierając tym drogę do syntezy, której w średniowieczu dokonał św. Tomasz; zajmował się alchemią (wyizolował pierwiastek arsen), rozmnażaniem zwierząt oraz ich klasyfikacją (także roślin); komentarze do Pisma Świętego, Summa de homine, Summa theologiae; parafrazy i komentarze do dzieł Arystotelesa, Piotra Lombarda i Pseudo-Dionizego Aeropagity.

Reklama

Powiązane hasła:

DOMINIKANIE, TOMASZ Z AKWINU, BOLLSTÄDT von Albert, MAGNUS Albertus, FILOZOFIA, LINOWA KOLEJ, JAKUB Z GOSTYNINA, MAGNUS, UNIWERSALIA, AMBROŻY SANSEDONI

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama