ANTROPOLOGIA BIBLIJNA

ogół zawartych w  poglądów dotyczących człowieka; stanowi podstawę antropologii chrześc.; stworzony na podobieństwo Boże człowiek, wskutek grzechu oddzielony od Boga, zapowiadaną w Starym Testamencie ofiarą Chrystusa na krzyżu może być zbawiony (gdy przyjmie wiarą ten fakt), by po śmierci zmartwychwstać; człowiek jest jednością, terminy: ciało, dusza, duch to różne aspekty wewn. istoty człowieka.

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama