KUŹNICA KOŁŁĄTAJOWSKA

grupa radykalnych polityków i publicystów obozu reform w okresie Sejmu Wielkiego 1788-92 skupiona wokół H. Kołłątaja, w którego mieszkaniu (na Solcu w Warszawie) odbywała spotkania; K.K. rozpowszechniała idee postępowe; ośmieszała zacofane stosunki feudalne oraz przywileje stanowe, żądała zniesienia poddaństwa, wprowadzenia na wsi wolnego najmu, zrównania w prawach szlachty i mieszczaństwa; wydawała pisma ulotne (satyry, pamflety) oraz powieści i rozprawy; jako lobby odegrała znaczącą rolę w nakłonieniu sejmu do uchwalenia reform; 1791 zmobilizowała ludność Warszawy do manifestacyjnego poparcia Konstytucji 3 Maja; gł. przedstawiciele: F.K. Dmochowski, F.S. Jezierski, J. Dembowski, J. Mejer, T. Maliszewski, K. Konopka; po zwycięstwie Targowicy większość z nich udała się na emigrację.

Reklama

Powiązane hasła:

DEMBOWSKI Jan, JEZIERSKI, KOŁŁĄTAJ, MEJER, POLSKA. LITERATURA. OŚWIECENIE, DMOCHOWSKI Franciszek Ksawery, MARUSZEWSKI, SEJM CZTEROLETNI, SUROWIECKI, POLSKA. NAUKA. OŚWIECENIE

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama