Reklama

PRIESTLEY

Joseph (1733-1804)

angielski chemik, fizyk, filozof i myśliciel, odkrywca tlenu; czł. Royal Society; Akad. Nauk w Petersburgu i franc. Akad. Nauk; 1774 dokonał odkrycia tlenu (niezależnie od szwedzkiego chemika C.W Scheelego), podczas termicznego rozkładu tlenku rtęci; odkrył także wiele innych gazów: chlorowodór (1772), tlenek azotu (1772), amoniak (1774), dwutlenek siarki (1775), tlenek węgla (1779); zajmował się przyswajaniem atmosferycznego dwutlenku węgla przez rośliny, dokonał katalicznego rozkładu etanolu na wodę i etylen, prowadził badania nad zjawiskami elektrostatycznymi i optycznymi; równolegle uprawiał refleksję materialistyczno-przyrodoznawczą na bazie empiryzmu i determinizmu wywiedzionych z powszechnego w ówczesnej epoce mechanicyzmu; analizował też psychologiczne podłoże egzystencji istoty ludzkiej (proces myślenia, rola emocji, pamięć, wolna wola); był zwolennikiem Wielkiej Rewolucji Francuskiej; zmarł na emigracji w USA.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama