Reklama

SOCJALIZM REALNY

określenie nadane przez propagandę radziecką (zwł. w okresie Breżniewa) ustrojowi państw tzw. obozu komunistycznego (ZSRR, Polska, NRD itd.); miało tłumaczyć brak realizacji haseł socjalizmu (wcielono je w życie w stopniu aktualnie możliwym do urzeczywistnienia); przez opozycję wewn. używane w sensie ironicznym, negatywnym; w ośr. i publikacjach antysystemowych stosowane zamiennie z pojęciami komunizm, socjalizm (w znaczeniu: ustrój).

Reklama

Powiązane hasła:

STALIN, DEKOMUNIZACJA, NOWAKOWSKI, SAMIZDAT

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama