alfabet muzyczny

obejmuje obecnie

Reklama

8 (początkowo 7) liter łac., którymi oznacza się w obrębie oktawy kolejne dźwięki skali diatonicznej. Jest związany z notacjami adaptującymi pismo literowe do celów muzycznych. Wywodzi się z muzyki starożytnej Grecji.; obecny system a.m. ustalił się ostatecznie ok. 1000 r., jest określany jako "notacja Odona z Cluny" i polega na oznaczeniu symboli diatonicznych: A B C D E F G a b c d e f g a b (oraz h).

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama