avis Komisji Europejskiej

(łac. avis– znak, franc. – zdanie, mniemanie, rada, powiadomienie) – opinia Komisji Europejskiej w sprawie zgłaszanych wniosków, m.in. o członkostwo w Unii Europejskiej. Takie a. zostało przedstawione w lipcu 1997 w odniesieniu do wniosków państw Europy Środkowo-Wschodniej, m.in. Polski. Stanowiło ono część przygotowanej przez Komisję Agendy 2000. Ogólna ocena na temat Polski była pozytywna. W zakresie kryteriów politycznych oceniono, iż Polska jest krajem demokratycznym, o stabilnym systemie instytucjonalnym, działającym zgodnie z prawem i respektującym prawa człowieka. Stwierdzono też, że jest to system sprawnie funkcjonującej gospodarki rynkowej, jednak należy zreformować system ubezpieczeń, rozwinąć sektor usług finansowych, zmodernizować przemysł ciężki oraz rolnictwo. Uznano też, że Polska wdraża stopniowo prawo wspólnotowe, choć należy ten proces przyspieszyć, by umożliwić całkowite przyjęcie acquis communautaire warunkujące członkostwo w Unii Europejskiej. Krytycznie oceniono natomiast infrastrukturę w zakresie telekomunikacji, tempo prywatyzacji i wdrażania prawa. Jednakże ogólnie w średnioterminowej perspektywie Komisja widziała możliwość wywiązania się ze wszystkich zobowiązań dostosowawczych, co umożliwiło jej rekomendowanie Polski w grupie państw gotowych do podjęcia negocjacji.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama