KOŚCIUSZKI PARK NARODOWY

największy park narodowy Australii, założony 1944; pow. 6832 km2; obejmuje znaczną część płd. Masywu Wielkich G. Wododziałowych oraz łańcuch G. Śnieżnych ze szczytem Kościuszki; częste zjawiska krasowe, około 60 jaskiń, podziemne rzeki, wywietrzyska; wiele ciepłych źródeł; w górach lasy i zarośla eukaliptusowe, niżej gigantyczne paprocie drzewiaste; z fauny m.in. wombat tasmański, szary kangur olbrzymi, dziobak, kolczatka; z ptaków - emu, lirogon.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama