Reklama

KAMPINOSKA PUSZCZA

kompleks leśny w Kotlinie W-wskiej, na płn. zach. od W-wy; pow. 220 km2; przewaga borów sosnowych z domieszką olchy, brzozy, dębu i innych gatunków drzew; w zagłębieniach olsy, niekiedy las wilgotny i mieszany; także lasy dębowo-grabowe, podmokłe olszyny, torfowiska, łąki i murawy na piasku; pierwotnie P.K. łączyła się z puszczami Bolimowską i Jaktorowską; do XVI w. ostoja tura, żubra i łosia (ponownie wprowadzony 1951), niedźwiedzia; na terenie P.K. utworzono Kampinoski Park Narodowy. W średniowieczu na terenie P.K. istniało grodzisko (ślady obwałowań w okolicy błot Pożary); w XII w. wzmiankowane są wsie: Łomna, Borzęcin, Brochów; od 1526 znaczna część P.K. stanowiła dobra królewskie. Teren walk w czasie "potopu szwedzkiego" 1655-60, powstania kościuszkowskiego, powstania styczniowego; w 1939 bitwa formacji pol. należących do armii "Poznań" i , idących na odsiecz W-wie, z wojskami niem.; w okresie okupacji dokonywano w P.K. egzekucji pol. ludności cywilnej (m.in. w Palmirach).

Reklama

Powiązane hasła:

KAMPINOS, PALMIRY, LESZNO, KAMPINOSKI PARK NARODOWY, BZURA, MAZOWIECKA NIZINA

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama