KLIMATOLOGIA

nauka o klimacie, jego odmianach, procesach go kształtujących i wpływie czynników geogr. na przebieg tych procesów; szczegółowo zajmuje się: opisem klimatów różnych obszarów kuli ziemskiej i ich klasyfikacją (k. regionalna zw. klimatografią), badaniem klimatów w różnych epokach geol. (paleoklimatologia) i czasach hist. (k. historyczna), przewidywaniem przyszłych zmian klimatu i wykorzystywaniem danych klimatycznych w praktycznej działalności człowieka (k. stosowana, obejmująca: bioklimatologię i k. techniczną - np. inżynierską, lotniczą itp.); ze względu na stosowane metody rozróżnia się: k. dynamiczną (klimat jako wypadkowa atmosferycznych procesów dynamicznych i termodynamicznych) i statystyczną, zw. klasyczną (stosunki klimatyczne charakteryzowane średnimi i skrajnymi wartościami elementów meteorologicznych w oparciu o wieloletnie obserwacje).

Reklama

Powiązane hasła:

BERG Lew S, ZIERHOFFER, HASSINGER, TROLL, OBRĘBSKA-STARKLOWA, KÖPPEN, GUMIŃSKI, ROMER, GEOMORFOLOGIA, OCEANOGRAFIA

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama