OPADY ATMOSFERYCZNE

produkty kondensacji pary wodnej występującej w atmosferze ziemskiej; powstają w wyniku wzrostu tworzących chmurę mikroskopijnie małych kropelek wody lub kryształków lodu do rozmiarów, przy których prądy wznoszące w chmurze nie są w stanie powstrzymać ich opadania w kierunku Ziemi; w chmurach złożonych wyłącznie z kropelek wody proces wzrostu kropel polega na ich łączeniu się, zaś w chmurach o składzie mieszanym (krople wody i kryształki lodu) następuje wzrost kryształków lodu kosztem kropelek wody; chmury złożone z samych kropelek wody lub samych kryształków lodu najczęściej nie dają o.a. lub dają bardzo małe. Wśród o.a. rozróżnia się: deszcz, mżawkę, śnieg, krupy śnieżne, śnieg ziarnisty, ziarna lodowe, słupki lodowe i grad; o.a. mogą być ciągłe lub przelotne; miarą ilości o.a. jest wysokość warstwy wody, jaka utworzyłaby się w ich wyniku na pow. Ziemi w danym miejscu lub na określonym obszarze, gdyby nie następowało spływanie, wsiąkanie i parowanie wody; do pomiarów ilości o.a. służą deszczomierze.

Reklama

Powiązane hasła:

GRAD, PELTIER, ŚNIEG, GRUNTOWA WODA, GRANICA WIECZNEGO ŚNIEGU, INWERSJA, GZYMS, IZOHIETA, STROPODACH, KAMERUN

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama