STOK

(geol.)

fragment rzeźby pow. Ziemi; nachylona powierzchnia, gdzie wskutek siły ciężkości i wpływów atmosf. występują procesy rzeźbotwórcze - spłukiwanie, osuwiska, spełzywanie i in.; forma s. zależy od jego budowy litologicznej i klimatu - w suchym i półsuchym występują s. strome, w wilgotnym - łagodne; stałe przeobrażenia powierzchni s. modelują rzeźbę Ziemi; te ważne dla gleboznawstwa i upraw roln. procesy bada geomorfologia.

Reklama

Powiązane hasła:

ŻLEB, OBRYW, OSUWISKO

Podobne hasła:

  • stok, zjechać łagodnym stokiem,...
  • STOK, miejscowość w , powiat...
  • stok, jakakolwiek powierzchnia...

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama