APPALACHY

góry na wschodzie Ameryki Płn., w USA i Kanadzie (od Alabamy do Nowej Fundlandii); dł. 3300 km, szer. 300-560 km; najw. szczyt Mitchell (2037 m); sfałdowane w orogenezach kaledońskiej i hercyńskiej; dzielą się na A. Płn. i Płd.; główne pasma: G. Białe, G. Zielone, Pasmo Błękitne, Allegheny, wyżyna Cumberland; gęsta sieć rzek, m.in.: Hudson, Connecticut, Tennessee, Mohawk; liczne elektrownie wodne; znaczna część pokryta lasami; klimat górski, umiarkowany na płn., podzwrotnikowy w części płd.; roczne sumy opadów 700-2000 mm; eksploatacja węgla kam., rud żelaza, cynku, a także pirytu, miki, azbestu, dawniej także ropy naft. i gazu ziemnego (zasoby wyczerpane); obszar mocno zurbanizowany, wysoko uprzemysłowiony, gęsto zaludniony.

Reklama

Powiązane hasła:

KAROLINA POŁUDNIOWA, RÓWNINY CENTRALNE, SUSQUEHANNA, ASHEVILLE, HERCYNIDY, GREEN, TERRA ROSSA, ALABAMA, ALABAMA, ATLANTYCKA NIZINA

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama