ARDENY

stare góry na pograniczu Francji, Belgii i Luksemburga, ukształtowane w orogenezie hercyńskiej; pocięte dolinami rz. Mozy i jej dopływów; mają postać falistej wyżyny z wyodrębnionymi niekiedy wierzchołkami twardzielców kwarcytowych; liczne zjawiska krasowe; najw. szczyt Botrange (694 m); klimat umiarkowany ciepły, morski; lasy liściaste (dąb, grab, brzoza, buk, olcha, jesion), liczne pastwiska; złoża węgla kam. i rud żelaza; obszar walk w I i II woj. świat., w tym 1944/45 ostatniej ofensywy niemieckiej.

ardeńskie konie

Reklama

Powiązane hasła:

NIDERLANDY, NADRENIA PÓŁNOCNA-WESTFALIA, SPA, HERCYNIDY, ARDEŃSKIE KONIE, OISE, PARYSKI BASEN

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama