"DANMARK"

nazwa statku duńskiego, na którym 1906 ekspedycja L. Myliusa-Erichsena wyruszyła na Grenlandię; rezultatem wyprawy było m.in. odkrycie wyspowego charakteru Grenlandii.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama