Reklama

AŁTAJSKI KRAJ

jednostka adm. w azjat. części Rosji (Syberia Zach.), w dorzeczu górnego Obu (obejmuje m.in. republikę Ałtaju); pow. 261,7 tys. km2; 2,7 mln mieszk. (1994), gł. Rosjanie; ośr. adm. Barnauł; ważny syberyjski rejon rolniczy (uprawa pszenicy, kukurydzy, buraków cukrowych, lnu; hodowla bydła i trzody chlewnej), rozwinięte górnictwo rud metali nieżelaznych, barytu, złota, soli; przem. metalowy, maszynowy, środków transportu, spoż., chem., włókienniczy; w czasach ZSRR teren łagrów.

Reklama

Powiązane hasła:

ALEJ, NOWOAŁTAJSK, AŁTAJ, BIJSK, GORNOAŁTAJSKI OKRĘG AUTONOMICZNY, TELECKIE JEZIORO

Podobne hasła:

  • BARNAUŁ, miasto w azjat. części...
  • SYBERIA, wielka kraina geograficzna...

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama