Reklama

ALZACJA

Alsace

Reklama

kraina hist. we wsch. Francji, między Wogezami a Renem; pow. 8,3 tys. km2; 1,6 mln mieszk. (1990); stol. Strasburg, gł. m. Miluza, Colmar; ukształtowanie pow. nizinne, na zach. stare góry zrębowe Wogezy (wys. do 1423 m), porośnięte dębiną, buczyną oraz lasem świerkowym; klimat umiarkowany ciepły o wpływach kontynentalnych; gł. rz. graniczny Ren i jego lewy dopływ Ill. Region gęsto zaludniony, ważny gospodarczo: przem. maszynowy, lekki, włókienniczy, chem. (tworzywa, nawozy sztuczne), samochodowy (fabryka Peugeota w Miluzie), spoż. (gł. winiarski i piwowarski), rafinerie ropy naft., wydobycie soli kamiennej i potasowych; uprawa zbóż, buraków cukrowych, winorośli, owoców, chmielu, tytoniu i warzyw, hodowla bydła; liczne elektrownie wodne. Pierwotnie zamieszkana przez ludność celtycką, od I w. n.e. w państwie rzymskim, w V w. opanowana przez Alemanów, od 843 w państwie Lotara I; 870-1648 w składzie Rzeszy Niem., później większa jej część pod panowaniem Francji (całość po 1789); 1871 przyłączona do II Rzeszy Niem., 1919 powróciła do Francji (1940-45 w III Rzeszy).

Powiązane hasła:

WILSONA 14 PUNKTÓW, STRASBURG, MULHOUSE, RONCHAMP, COLMAR, TRZECIA REPUBLIKA, NIEMCY, PARYSKI TRAKTAT 1814, ERCKMANN-CHATRIAN, ALZATCZYCY

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama