Reklama

ANDHRA

stan w Indiach, nad Zat. Bengalską; pow. 275,1 tys. km2; 66,5 mln mieszk. (1991); stol. Hajdarabad, gł. miasta: Wiśakhapatam (port i najw. w Indiach stocznia morska), Widżajawada, Guntur i Warangal; powierzchnia w części płn.-zach. wyżynna, w płd.-wsch. nizinna z żyznymi glebami aluwialnymi w dolinach rzek Godawari i Kryszna; klimat zwrotnikowy monsunowy; na wybrzeżu częste cyklony; 1/4 pow. pokrywają lasy monsunowe. Region rolniczy: uprawa ryżu, sorga, prosa, trzciny cukrowej, palmy kokosowej, orzeszków ziemnych, tytoniu; przetwórstwo płodów rolnych; przemysł słabo rozwinięty; rzemiosło (tkactwo, wyroby ze srebra); wydobycie węgla kam., grafitu, rud żelaza, cynku i ołowiu, boksytów; na rz. Kryszna wielki hydrowęzeł Nagardżuna. Ziemie zamieszkane od ok. 1000 p.n.e. przez drawidyjskich Telugów, zwanych tu Andhrami (ob. 85% populacji); od III w. p.n.e. pod panowaniem Mauriów; I-III w. n.e. samodzielne państwo pod rządami rodzimej dyn. Satawahanów; potem kolejno pod władzą: Ćalukjów, królestwa Widżajanagaru (okres rozwoju gosp. i kult.), sułtanatu madurajskiego, imperium Wielkich Mogołów; w czasach kolonialnych w granicach księstwa Hajdarabadu, które po włączeniu Indii do Korony Bryt. zachowało formalną niezależność; 1947 wbrew woli większości hinduskiej obszar oddano Pakistanowi; 1948 interwencja armii indyjskiej i przyłączenie spornego terytorium; od 1953 stan wydzielony z Madras, powiększony 1956.

Reklama

Powiązane hasła:

GUŃTUR, ELUR, AMARAWATI, KOROMANDELSKIE WYBRZEŻE, NALGONDA, HAJDARABAD, KANNARA, ADONI

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama