COCO

niewielka wyspa na O. Spokojnym, należąca do Kostaryki; praktycznie nie zamieszkana, niedostępna dla turystów; 1997 wpisana przez UNESCO na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Przyrodniczego ze względu na wyjątkowe nagromadzenie unikalnych okazów przyrodniczych, m.in. 235 gat. roślin (w tym 70 endemicznych), 362 gat. owadów (64 endemiczne), 118 gat. ptaków (4 endemiczne), 2 endemiczne gat. węży, nadto w przybrzeżnych wodach rzadkie gat. rekinów i rai. W XVII-XIX w. zajmowana przez piratów, 1869 przyłączona do Kostaryki; uważana za miejsce ukrycia legendarnego skarbu z Limy, wywiezionego 1820 przez ang. statek handlowy "Mary Dear".

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama