Reklama

Reklama

OSTROŁĘCKIE WOJEWÓDZTWO

utworzone 1975 w środk.-wsch. Polsce, ze stol. w Ostrołęce, z ziem woj. warszawskiego oraz kilku gmin woj. białostockiego i olsztyńskiego; zlikwidowane 1 I 1999, włączone do woj. > mazowieckiego, kilka gmin do woj. warmińsko-mazurskiego.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama