Reklama

RĺO NEGRO

prowincja w płd. Argentynie, od wsch. granicząca z wodami O. Atlantyckiego (zat. San Matías), od zach. z Chile; pow. 203 tys. km2; 552 tys. mieszk. (2001); gł. miasta: Viedma (stol.), San Carlos de Bariloche, Sierra Colorada. Ukształtowanie pow. zróżnicowane; na zach. Andy Patagońskie, w części środk. pasma Wyżyny Patagońskiej (Mesa Volcanica de Somuncurá, Altiplanicie de Hakelhuincul), na wsch. i płn.-wsch. obszerne niziny, częściowo zabagnione (m.in. depresja Salina Gualicho); klimat na płn. podzwrotnikowy, suchy, na płd. umiarkowany; roczna suma opadów od 200-300 mm na zach., do 1000 mm w Andach; gł. rzeki: Rio Negro, Colorado; liczne jeziora: Lago del Abra, Curicó, Pellegrini; roślinność urozmaicona, w Andach bujne, wiecznie zielone lasy, na wyżynach półpustynne formacje kolczastych krzewów i stepy; w granicach R.N. leży część andyjskiego parku nar. Nahuel Huapi; gł. w kraju region upraw drzew owocowych (jabłonie, grusze, śliwy), nadto winorośli, warzyw, buraków cukrowych, lucerny; hodowla owiec, bydła i kóz; wydobycie ropy naft., rud ołowiu i żelaza; przemysł spoż., włókienniczy, drzewny; dwie linie kolejowe łączące wybrzeże O. Atlantyckiego z regionem Andów.

Reklama

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama