KELVINA SKALA

bezwzględna skala temperatury, T/I>

uniwersalna skala temperatury wprowadzona w XIX w. przez lorda Kelvina (Thomson William) przyporządkowująca punktowi potrójnemu wody (fazowy wykres) temp. równą 273,16 K. Punkt zerowy s.K. (T = 0 K) odpowiada temperaturze, w której zamiera ruch cieplny molekuł (w skali Celsjusza: 273,15oC), zwanej temp. zera bezwzględnego. Temp. w s.K. oznacza się literą T (w skali Celsjusza t lub tc), jednostką miary jest kelwin (1 K, dawniej stopień Kelvina - oK), definiowany jako 1/273,16 temp. termodynamicznej punktu potrójnego wody. Temp. w s.K. i Celsjusza pozostają w związku: T = t + 273,15.

Reklama

Powiązane hasła:

WSPÓŁCZYNNIK , BEZWZGLĘDNA SKALA TEMPERATURY, DEBYE Peter Joseph Wilhelm, THOMSON, TEMPERATURY SKALE, DEBYE'A PRAWO

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama