CARACAS

Reklama

stolica Wenezueli; najw. m. kraju, 1,7 mln mieszk., aglomeracja 3,6 mln (2004); gł. centrum przem., handlu, kultury i nauki Wenezueli; rozwinięty przem. włókienniczy, chem., cementowy, spoż., obuwniczy, maszyn.; ważny węzeł drogowy, międzynar. port lotn., 3 uniw., liczne instytucje nauk. i kult. Położone amfiteatralnie na zboczach doliny w G. Karaibskich; zał. 1567 przez Hiszpanów; od 1811 stol. niepodległego państwa; zniszczone całkowicie w rok później wskutek trzęsienia ziemi; odbudowane; 1967 ponownie nawiedzone silnym trzęsieniem ziemi; architektura C. charakteryzuje się nowoczesnymi budowlami użyteczności publicznej, szerokimi arteriami komunikacyjnymi, wieżowcami, szeregiem eleganckich dzielnic (El Silencio, Centrum S. Bolivar, C. Domingues, miasteczko uniwersyteckie), które sąsiadują z położonymi na stokach okolicznych gór dzielnicami nędzy; nieliczne zabytki: kośc. S. Francisco z XVI w., katedra z XVII/XVIII w., pałac Miraflores, Casa Amarila, zabudowa mieszkaniowa z XIX w.

Powiązane hasła:

NIEMEYER, PANAMERYKAŃSKA DROGA, TEQUES LOS, MARACAIBO, ORGANIZACJA KRAJÓW EKSPORTUJĄCYCH ROPĘ NAFTOWĄ, PETARE

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama