Reklama

DĄBROWA BIAŁOSTOCKA

miasto na obszarze Wzgórz Sokólskich (woj. podlaskie, powiat sokólski); 6,3 tys. mieszk. (2002); drobny przem., ośr. usługowy regionu rolniczego; siedziba gminy. Wieś zał. w XVI w., potem osada targowa; prawa miejskie przed 1774; od 1795 w zaborze pruskim, od 1807 w Cesarstwie Rosyjskim; 1915 i 1941 całkowicie spalona; 1950-65 pozbawiona praw miejskich, po ich odzyskaniu do 1975 siedziba powiatu.

Reklama

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama