Reklama

HEBRON

al-Khalil

Reklama

miasto w zach. Jordanii, na terenach okupowanych przez Izrael od 1967; 1995 włączony do tzw. autonomii palestyńskiej; 63 tys. mieszk. (2000); przem. tekstylny; założone w XVIII w. p.n.e.; wg tradycji miejsce pobytu Abrahama, Izaaka, Jakuba; na przełomie XIII-XII w. p.n.e. zdobyty przez Izraelitów, po ich wyjściu z niewoli egipskiej; do H. schronił się Dawid, obwołany królem; 164 p.n.e. włączony przez Judę Machabeusza do jego państwa; 69 n.e. zburzony przez Rzymian; 634 zajęty przez Arabów, stał się świętym miastem islamu; zachowane fragmenty murów z czasów Heroda I Wielkiego; na miejscu grobu Abrahama zabytkowy meczet, ruiny kościoła krzyżowców.

Powiązane hasła:

PALESTYNA, ZACHODNI BRZEG JORDANU, AL-KHALIL, CHALIL

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama