Reklama

KORYNT

Korinthos

Reklama

miasto i port w Grecji, na Peloponezie, nad Zat. Koryncką; 23 tys. mieszk. (2000); zał. przez Dorów ok. 1150 p.n.e. na miejscu grodu mykeńskiego; jeden z najważniejszych ośrodków kultury staroż. Grecji; w starożytności słynny z rękodzieła (wazy, brązy, tkactwo) i budowy okrętów; dzięki dogodnemu położeniu przy drogach handlowych przez Istm wielki ośr. handlowy starożytności; 146 p.n.e. w ramach zwalczania konkurencji zburzone barbarzyńsko przez Rzym; odbudowane przez Cezara; 1858 zniszczone przez trzęsienie ziemi; 51 n.e. jedna z pierwszych gmin chrześcijańskich, założona przez apostoła Pawła. Posiadało obronny akropol, zw. Akrokoryntem oraz 2 porty: Lechajon nad Zat. Koryncką i Kenchreaj nad Zat. Sarońską. Zabytki: zachowały się ruiny doryckiej świątyni Apollina (ok. 540 p.n.e.) oraz resztki budowli z okresu rzymskiego; podczas prac wykopaliskowych odsłonięto centralną część miasta: agorę z propylejami, portykami, sklepami, świątyniami, ołtarzem i monumentalną fontanną, nie opodal 3 bazyliki, termy Euryklesa, teatr oraz asklepiejon, a na Akrokoryncie - pozostałości świątyni Afrodyty i resztki fortyfikacji (obiekty z IV w. p.n.e. - I w. n.e.).

Powiązane hasła:

LAIS, ASKLEPIEJON, TYRANIA, ODEON, WILHELM Z MOERBECKE, KORINTHOS, ACHAJSKI ZWIĄZEK, PERIANDER, ACHAJSKI ZWIĄZEK, PELOPONEZ

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama