Reklama

PYZDRY

miasto w woj. wielkopolskim, w powiecie wrzesińskim, u styku Równiny Wrzesińskiej i Doliny Konińskiej, na prawym brzegu Warty; w 1. poł. XIII w. gród kasztelański, prawa miejskie 1260–1870 i od 1919; w XIV–XVI w. miejsce sejmików szlacheckich, ośr. handlu i rzemiosła; 1905 strajk szkolny; od 1919 w Polsce; 3,2 tys. mieszk. (2002); przem. dziewiarski, spoż., skórzany; późnogotycki kośc. z 2. poł. XV w., gotycki klasztor Franciszkanów (zał. w połowie XIII w.), ruiny zamku Kazimierza III Wielkiego, spichlerz z pocz. XIX w., dwa drewniane wiatraki (starszy z XVIII w.); pomnik powstańców 1863.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama