TUSZYN

miasto na Wysoczyźnie Bełchatowskiej, przylegające po stronie wsch. do aglomeracji łódzkiej (tramwaj); 7,2 tys. mieszk. (2002); wzmiankowany 1223, prawa miejskie 1416-1870 i ponownie od 1924; w XVII-XVIII w. starostwo niegrodowe; ośr. rzemieślniczo-handlowy; w latach międzywojennych ośr. wypoczynkowy, obecnie zaplecze mieszkaniowe aglomeracji łódzkiej; drobny przem. włókienniczy, odzieżowy, drzewny, spoż.; wytwórnia filmów animowanych (część Studia Małych Form Filmowych Se-Ma-For w Łodzi), sprzętu sportowego (oszczepów), sanatorium przeciwgruźlicze.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama