Reklama

BAŁTYCKIE MORZE

Bałtyk

Reklama

wewnątrzkontynentalne, szelfowe morze w płn. , należące do akwenu atlantyckiego; pow. 385 tys. km2, średnia głęb. 55 m, maks. 459 m (Landsort); średnia temp. wody w sierpniu na płd.-wsch. 18-20°C i 12-14°C na płn., w lutym 2,5°C w części środk. i 10°C na płd.-wsch.; niskie zasolenie, zależne od wlewu wód M. Północnego - śred. 7,8°C. Połączone przez płytkie cieśniny: Sund, Wielki i Mały Bełt między W. Duńskimi, a następnie przez cieśn. Kattegat i Skagerrak z M. Północnym. Zatoki: Botnicka na płn. (zamarza od listopada do maja), Fińska i Ryska na wsch., Gdańska, Pomorska oraz zalewy: Kuroński, Wiślany i Szczeciński na płd.; wyspy: Gotlandia, Olandia (szwedz.), Sarema, Hiuma (estońskie), W. Alandzkie (fiń.), Rugia (niem.), Bornholm (duń.); zlewisko rzek, m.in.: Wisły, Dźwiny, Niemna, Odry, Newy i licznych skandynawskich m.in. ngermanu; przez Kanał Białomorsko-Bałtycki połączenie z M. Białym. W akwenie bałtyckim wyróżnia się 3 baseny: Botnicki (płn.). Gotlandzki (środk.) i Bornholmski (płd.) Uboga flora obejmuje kilka gatunków glonów (w tym morszczyn w części płd.); fauna także niezbyt bogata - ssaki: foka szara i obrączkowana, morświn; z ryb: dorsz, śledź, płastuga, szprot, makrela, łosoś, belona, węgorz; kilka gat. małży i skorupiaków, ponadto wieloszczety i jamochłony; średni poziom eksploatacji rybackiej (ok. 8-10 kg z ha); niewielkie podmorskie złoża ropy naft. i gazu ziemnego (na płd.); obszar poważnie zagrożony ekologicznie. Rozwinięta żegluga towarowa i pasażerska (liczne połączenia promowe); gł. porty: Rostock, Szczecin, Gdynia, Gdańsk, Kaliningrad, Ryga, Tallin, Petersburg, Helsinki, Turku, Sztokholm, Kopenhaga; nad B. leżą: Dania, Niemcy, Polska, Rosja, Litwa, Łotwa, Estonia, Finlandia, Szwecja.

Powiązane hasła:

MEKLEMBURSKA ZATOKA, WŁADYSŁAWOWO, ŻEGLUGA, POŁĄGA, BAŁTYCKIE POJEZIERZA, KARLSKRONA, POMORZE, ŚRODKOWOEUROPEJSKA NIZINA, POBIEROWO, POLSKA. WARUNKI NATURALNE. ŚWIAT ZWIERZĘCY

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama