Reklama

BIAŁE MORZE

część M. Arktycznego między płw. Kola a Kanin; pow. 90 tys.km2, głęb. do 330 m, temp. wód powierzchniowych od 15°C (lato) do -1,6°C (zimą, zamarza), zasolenie 24-34,55‰; połączone z M. Bałtyckim przez Kanał Białomorsko-Bałtycki (ujścia rzek: Dwiny i Onegi); gł.porty: Archangielsk, Biełomorsk; rybołówstwo, myślistwo (foki).

Reklama

Powiązane hasła:

SIBIRIAKOW, KANIN, BIAŁOMORSKO-BAŁTYCKI KANAŁ, LITKE, ARKTYKA, DWINA, SUCHONA, NELMA, KANDAŁAKSZA, SOŁOWIECKIE WYSPY

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama