Reklama

KARSKIE MORZE

płytkie morze u płn. wybrzeży Azji, część M. Arktycznego między wyspami Wajgacz, Nową Ziemią i Ziemią Franciszka Józefa na zach. a Ziemią Północną i płw. Tajmyr na wsch., w cz. płd. zatoki: Bajdaracka, Obska i Jenisejska; przez cieśninę Karskie Wrota łączy się z M. Barentsa (na zach.), przez Cieśń. Wilkickiego z M. Łaptiewów (na wsch.); pow. 883 tys. km2, głęb. do 620 m (średnia 100 m); temp. wód powierzchniowych w lecie od 6oC (na płd.) do 2o (na płn.); w zimie pokryte lodami pływającymi, w cz. przybrzeżnej pokrywa lodowa; zasolenie na płd., z powodu dopływu wód wielkich rzek syberyjskich, nie przekracza 10‰, na płn. - 33,5‰; gł. port - Dikson.

Reklama

Powiązane hasła:

KARSKIE WROTA, ZIEMIA PÓŁNOCNA, MATOCZKIN SZAR, TOLL, NANSEN, JAMALSKO-NIENIECKI OKRĘG AUTONOMICZNY, ARKTYCZNE MORZE, JAMAŁ, , WAJGACZ

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama