KALIFORNIJSKA DOLINA

Great Central Valley

tektoniczna nizina śródgórska w USA, między G. Nadbrzeżnymi a Sierra Nevada; dł. ok. 700 km; szer. ok. 80 km, wys. do 120 m; klimat podzwrotnikowy kontynentalny suchy; gł. rzeki: Sacramento, San Joaquin; sztucznie nawadniana; region o wysokim poziomie zagospodarowania roln.; eksploatacja ropy naft. i gazu ziemnego; gł. m. Sacramento.

Reklama

Powiązane hasła:

SACRAMENTO, SACRAMENTO, GREAT CENTRAL VALLEY

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama